Discussion:
Parket i krecenje
(prestaro za odgovor)
Eniac
2005-11-09 08:46:43 UTC
Permalink
Raw Message
stari mi je parket, trebalo bi ga izbrusiti. gleter/soboslikar je dosta
neuredan. dosta mu suzi boje po parketu, no on veli da se to takoitako treba
obrusiti.
hoæe li se i¹ta vidjeti ako se izbrusi?

ista stvar i sa novim parketom. ako kapne koja kap na novopostavljeni
neizbru¹eni parket i ako ga izbrusim, da li æe se poznati i¹ta?


hvala na iskustvu..
profff
2005-11-09 10:15:27 UTC
Permalink
Raw Message
zaštiti kartonima i najlonom jer šteta parketa
bobozlobo
2005-11-09 11:38:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Eniac
stari mi je parket, trebalo bi ga izbrusiti. gleter/soboslikar je dosta
neuredan. dosta mu suzi boje po parketu, no on veli da se to takoitako treba
obrusiti.
hoće li se išta vidjeti ako se izbrusi?
ista stvar i sa novim parketom. ako kapne koja kap na novopostavljeni
neizbrušeni parket i ako ga izbrusim, da li će se poznati išta?
tjeraj ga ... krečiti a ne staviti najlon dolje je kretenski ...
Sebastian
2005-11-09 12:15:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Eniac
stari mi je parket, trebalo bi ga izbrusiti. gleter/soboslikar je dosta
neuredan. dosta mu suzi boje po parketu, no on veli da se to takoitako treba
obrusiti.
hoæe li se i¹ta vidjeti ako se izbrusi?
ista stvar i sa novim parketom. ako kapne koja kap na novopostavljeni
neizbru¹eni parket i ako ga izbrusim, da li æe se poznati i¹ta?
tjeraj ga ... kreèiti a ne staviti najlon dolje je kretenski ...
Pa da, podrazumijeva se da treba staviti najlon, ali svejedno ce
na mjestima biti kapljica boje.
bobozlobo
2005-11-09 13:06:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Sebastian
Post by bobozlobo
Post by Eniac
stari mi je parket, trebalo bi ga izbrusiti. gleter/soboslikar je dosta
neuredan. dosta mu suzi boje po parketu, no on veli da se to takoitako treba
obrusiti.
hoće li se išta vidjeti ako se izbrusi?
ista stvar i sa novim parketom. ako kapne koja kap na novopostavljeni
neizbrušeni parket i ako ga izbrusim, da li će se poznati išta?
tjeraj ga ... krečiti a ne staviti najlon dolje je kretenski ...
Pa da, podrazumijeva se da treba staviti najlon, ali svejedno ce
na mjestima biti kapljica boje.
ide običnom vodom dolje ... ako prođe više od sat vremena ide malo teže ali
se opet skine ...
Tomislav
2005-11-09 14:53:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Sebastian
Post by Eniac
stari mi je parket, trebalo bi ga izbrusiti. gleter/soboslikar je dosta
neuredan. dosta mu suzi boje po parketu, no on veli da se to takoitako treba
obrusiti.
hoæe li se i¹ta vidjeti ako se izbrusi?
ista stvar i sa novim parketom. ako kapne koja kap na novopostavljeni
neizbru¹eni parket i ako ga izbrusim, da li æe se poznati i¹ta?
tjeraj ga ... kreèiti a ne staviti najlon dolje je kretenski ...
Pa da, podrazumijeva se da treba staviti najlon, ali svejedno ce
na mjestima biti kapljica boje.
Poslije brusenja nema ostataka,a s novog laka samo obrisi mokrom krpom dok
je svjeze,a ako se osusi isti tako samo uz vise trljanja.
Sebastian
2005-11-09 10:55:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Eniac
stari mi je parket, trebalo bi ga izbrusiti. gleter/soboslikar je dosta
neuredan. dosta mu suzi boje po parketu, no on veli da se to takoitako
treba obrusiti.
hoæe li se i¹ta vidjeti ako se izbrusi?
ista stvar i sa novim parketom. ako kapne koja kap na novopostavljeni
neizbru¹eni parket i ako ga izbrusim, da li æe se poznati i¹ta?
hvala na iskustvu..
Po mom iskustvu nece se poznati.
'ajde
2005-11-09 21:45:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Eniac
stari mi je parket, trebalo bi ga izbrusiti. gleter/soboslikar je dosta
neuredan. dosta mu suzi boje po parketu, no on veli da se to takoitako treba
obrusiti.
hoæe li se i¹ta vidjeti ako se izbrusi?
ista stvar i sa novim parketom. ako kapne koja kap na novopostavljeni
neizbru¹eni parket i ako ga izbrusim, da li æe se poznati i¹ta?
Ako ima razmaka izmedju dascica parketa (a uvijek se nadje, pogotovo na
starom) i na to mjesto ti kapne boja, ona udje u pukotinu i moze se dogoditi
da ni brusenje nece pomoci. Parket svakako zastititi prije krecenja.
Mijenjaj majstora.

Loading...