Discussion:
kako isprazniti vodu iz elektricnog bojlera ?
(prestaro za odgovor)
jozef
2006-04-01 11:45:58 UTC
Permalink
Raw Message
imam standardni Končar El. bojler u vikendici. Prije zime uvijek ispraznim
vodu iz svih cijevi, kako ne bi došlo do havarije (pucanja cijevi/pipa i
sl.). Jednostavno u šahtu zatvorim glavni ventil za vodu (to je najniža
točka u objektu), i tu pored mjerila za vodu je ventilić kojim ispustim vodu
iz svih cijevi. Ali bojler se nije ispraznio, te su popucale dvije
savitljive cijevi kojima je on spojen na instalaciju (nadam se da nije
bojler također puknuo, ali i to je moguće, to budemo tek videli). No ako
treba, stavit ću i novi bojler, ali da sam siguran da se problem više neće
dogoditi, tj. moram to složiti tako, da se stvar može isprazniti. Stvar sada
izgleda ovako:


-------------------
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
Tu su dvije cijevi I I
koje idu u zid -------------------
I I
--------------.... I X <-- cijev za toplu vodu, tu je
sigur. ventil
I .. I I
I --------. ....... ...
I I . ..
I I ................
O-------O
I
I___
I
Mješalica/pipa ........ to su "savitljive cijevi"Pa sad, iako sam ja na jesen otvorio i oba ventila na mješalici, nije se
bojler ispraznio.
Također, niti kroz sigurnosni ventil nije puno vode izašlo, samo je malo
kapljalo kada sam ga otvorio.

Da li cijev za toplu vodu završava pri vrhu kotla bojlera, a za hladnu pri
dnu kotla ? Znači, bojler bi se trebao isprazniti kroz cijev za hladnu
vodu, tj. kroz pipu/mješalicu ili ispuštanjem vode u šahtu ? Ali zašto nije
? Ima li u tom bojleru nekakvih "jednosmjernih" ventila ? I kako da napravim
to da iduće jeseni mogu ovo isprazniti ? Da li da negdje još dodam neki
ventil ili što ?


Jozef
Sinisa Platz
2006-04-01 17:32:44 UTC
Permalink
Raw Message
Nisam ba¹ shvatio tvoju shemu, ali pretpostavljam da je to normalni spoj
tlaènog bojlera.....
Izmeðu prikljkuèka hladne vode na bojler i sigurnosnog ventila stavi¹ " T "
komad i na slobodni kraj " T " komada stavi¹ venil i èep ili samo èep ili
radijatorski ventil sa prikljuèkom za ispust vode i nastavkom za crijevo ili
sl...
Poèetkom zime zatvori¹ glavni ventil, skine¹ èep ne " T "komadu, otvori¹
slavinu tople vode i ispusti¹ vodu iz bojlera...
Bit je da dodatni " T " sa ventilom bude izmeðu ulaza hladne vode u bojler i
sigurnosnog ventila, jer je to jedino mjesto gdje moŸe¹ ispustiti vodu iz
bojlera...
imam standardni Konèar El. bojler u vikendici. Prije zime uvijek ispraznim
vodu iz svih cijevi, kako ne bi do¹lo do havarije (pucanja cijevi/pipa i
sl.). Jednostavno u ¹ahtu zatvorim glavni ventil za vodu (to je najniŸa
toèka u objektu), i tu pored mjerila za vodu je ventiliæ kojim ispustim
vodu
iz svih cijevi. Ali bojler se nije ispraznio, te su popucale dvije
savitljive cijevi kojima je on spojen na instalaciju (nadam se da nije
bojler takoðer puknuo, ali i to je moguæe, to budemo tek videli). No ako
treba, stavit æu i novi bojler, ali da sam siguran da se problem vi¹e neæe
dogoditi, tj. moram to sloŸiti tako, da se stvar moŸe isprazniti. Stvar
sada
-------------------
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
Tu su dvije cijevi I I
koje idu u zid -------------------
I I
--------------.... I X <-- cijev za toplu vodu, tu je
sigur. ventil
I .. I I
I --------. ....... ...
I I . ..
I I ................
O-------O
I
I___
I
Mje¹alica/pipa ........ to su "savitljive cijevi"
Pa sad, iako sam ja na jesen otvorio i oba ventila na mje¹alici, nije se
bojler ispraznio.
Takoðer, niti kroz sigurnosni ventil nije puno vode iza¹lo, samo je malo
kapljalo kada sam ga otvorio.
Da li cijev za toplu vodu zavr¹ava pri vrhu kotla bojlera, a za hladnu pri
dnu kotla ? Znaèi, bojler bi se trebao isprazniti kroz cijev za hladnu
vodu, tj. kroz pipu/mje¹alicu ili ispu¹tanjem vode u ¹ahtu ? Ali za¹to
nije
? Ima li u tom bojleru nekakvih "jednosmjernih" ventila ? I kako da napravim
to da iduæe jeseni mogu ovo isprazniti ? Da li da negdje jo¹ dodam neki
ventil ili ¹to ?
Jozef
jozef
2006-04-01 23:22:30 UTC
Permalink
Raw Message
Nisam baš shvatio tvoju shemu, ali pretpostavljam da je to normalni spoj
tlačnog bojlera.....
Ma da, nije nabolje nacrtano, ali je to klasično.
Hladna voda (ulaz) je lijevi, desno je izlaz tople vode.
Koliko znam, ispravno je da je siguronosni ventil
na izlazu tople vode (tj na slici desni)
Između prikljkučka hladne vode na bojler i sigurnosnog ventila staviš " T
"
komad i na slobodni kraj " T " komada staviš venil i čep ili samo čep ili
radijatorski ventil sa priključkom za ispust vode i nastavkom za crijevo
ili
sl...
Nije mi opet jasno, sig.ventil je na izlazu tople vode, a ne na ulazu
hladne, kuda da onda stavim T komad i ventil ?
Početkom zime zatvoriš glavni ventil, skineš čep ne " T "komadu, otvoriš
slavinu tople vode i ispustiš vodu iz bojlera...
Dakle, bitno je da otvorim slavinu, da može zrak ulaziti, kako bi voda
izašla. U samom tijelu bojlera, cijev za toplu vodu ide vjerojatno
skoro do vrha bojlera, dakle ispuštati vodu treba na cijevi za hladnu vodu
(koja je kraća i završava vjerojatno pri dnu bojlera), to se slažem.
Bit je da dodatni " T " sa ventilom bude između ulaza hladne vode u bojler
i
sigurnosnog ventila, jer je to jedino mjesto gdje možeš ispustiti vodu iz
bojlera...
Hmmm.. s obzirom da je sig. ventil na cijevi izlaza tople vode,
pa zašto bi onda uopće trebao taj ventil ? zašto samo otvaranje
ispuštanja vode iz svih cijevu u sustavu u šahtu nije dovoljno
da sva voda ode ? Da li u samom bojleru ima kod ulaza hladne
vode nekakav sig, ventil ?

jozef
tomislav
2006-04-02 11:24:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Sinisa Platz
Nisam ba¹ shvatio tvoju shemu, ali pretpostavljam da je to normalni spoj
tlaènog bojlera.....
Ma da, nije nabolje nacrtano, ali je to klasièno.
Hladna voda (ulaz) je lijevi, desno je izlaz tople vode.
Koliko znam, ispravno je da je siguronosni ventil
na izlazu tople vode (tj na slici desni)
Post by Sinisa Platz
Izmeðu prikljkuèka hladne vode na bojler i sigurnosnog ventila stavi¹ "
T
"
Post by Sinisa Platz
komad i na slobodni kraj " T " komada stavi¹ venil i èep ili samo èep ili
radijatorski ventil sa prikljuèkom za ispust vode i nastavkom za crijevo
ili
Post by Sinisa Platz
sl...
Nije mi opet jasno, sig.ventil je na izlazu tople vode, a ne na ulazu
hladne, kuda da onda stavim T komad i ventil ?
Post by Sinisa Platz
Poèetkom zime zatvori¹ glavni ventil, skine¹ èep ne " T "komadu, otvori¹
slavinu tople vode i ispusti¹ vodu iz bojlera...
Dakle, bitno je da otvorim slavinu, da moŸe zrak ulaziti, kako bi voda
iza¹la. U samom tijelu bojlera, cijev za toplu vodu ide vjerojatno
skoro do vrha bojlera, dakle ispu¹tati vodu treba na cijevi za hladnu vodu
(koja je kraæa i zavr¹ava vjerojatno pri dnu bojlera), to se slaŸem.
Post by Sinisa Platz
Bit je da dodatni " T " sa ventilom bude izmeðu ulaza hladne vode u
bojler
i
Post by Sinisa Platz
sigurnosnog ventila, jer je to jedino mjesto gdje moŸe¹ ispustiti vodu iz
bojlera...
Hmmm.. s obzirom da je sig. ventil na cijevi izlaza tople vode,
pa za¹to bi onda uopæe trebao taj ventil ? za¹to samo otvaranje
ispu¹tanja vode iz svih cijevu u sustavu u ¹ahtu nije dovoljno
da sva voda ode ? Da li u samom bojleru ima kod ulaza hladne
vode nekakav sig, ventil ?
jozef
Hladna voda desno,a topla lijevo,sigurnosni ventil ide iskljuèivo na dolaz
hladne vode.Inaæe nema smisla jer on je nepovratan i sprjeèava da topla voda
iz bojlera ide nazad u instalaciju.To je jedino ispravno.
Ispust tople vode je na vrhu bojlera,a ulaz hladne na dnu.
Ako ga hoæe¹ ispraziti mora¹ skinuti nepovratni ventil.Rje¹enje je i T-komad
koji namontira¹ izmeðu bojlera i sigurnosnog ventila tako da ga ne mora¹
skidati nego kroz t komad ispu¹ta¹ vodu.
Nikakve druge moguènosti nema¹.
jozef
2006-04-02 11:57:07 UTC
Permalink
Raw Message
Hladna voda desno,a topla lijevo,sigurnosni ventil ide isključivo na dolaz
hladne vode.Inaće nema smisla jer on je nepovratan i sprječava da topla
voda
iz bojlera ide nazad u instalaciju.To je jedino ispravno.
Ispust tople vode je na vrhu bojlera,a ulaz hladne na dnu.
Ako ga hoćeš ispraziti moraš skinuti nepovratni ventil.Rješenje je i
T-komad
koji namontiraš između bojlera i sigurnosnog ventila tako da ga ne moraš
skidati nego kroz t komad ispuštaš vodu.
Nikakve druge mogučnosti nemaš.
To je i meni nekako čudno, ja zapravo nisam montirao taj bojler (tad bih
se i bolje informirao prije instalacije), već meni neki nepoznati "majstor",
koji je radio za nekog trećeg... i ja sam sada to dobio u "nasljeđe",
takvo kakvo jest.

Ovako je spojeno: Bojler ima dvije cijevi, jedna ima plavi o-ring,
druga crveni o-ring. Pretpostavljam da je ta sa crvenm za izlaz tople vode,
i na končarevim bojlerima, to je desna cijev. Meni je na tu cijev montiran
sigurnosni ventli, dakle kao "mali T" komadić sa crvenom točkicom.

znači li da je to sve krivo majstor smontirao ??

Nekako mi se čini da bi sig. ventil trebao biti na izlazu vruće vode,
jer ako poraste tlak usljed pregrijavanja bojlera, tu će izaći
vruća voda/vodena para, koja se skuplja pri vrhu bojlera ?

I I
I tijelo bojera I
I I
-------------------
I I
plava cijev --> I I <--crvena cijev (topla voda ?)
I I
I I-o <-- tu je sigur. ventil
I I
I I
miha967
2006-04-02 17:58:07 UTC
Permalink
Raw Message
Tomislav ti je sve lijepo i tocno objasnio
Sinisa Platz
2006-04-03 18:12:56 UTC
Permalink
Raw Message
To je i meni nekako èudno, ja zapravo nisam montirao taj bojler (tad bih
se i bolje informirao prije instalacije), veæ meni neki nepoznati
"majstor",
koji je radio za nekog treæeg... i ja sam sada to dobio u "nasljeðe",
takvo kakvo jest.
Ovako je spojeno: Bojler ima dvije cijevi, jedna ima plavi o-ring,
druga crveni o-ring. Pretpostavljam da je ta sa crvenm za izlaz tople vode,
i na konèarevim bojlerima, to je desna cijev. Meni je na tu cijev montiran
sigurnosni ventli, dakle kao "mali T" komadiæ sa crvenom toèkicom.
znaèi li da je to sve krivo majstor smontirao ??
Probaj pustiti toplu vodu, pa provjeri koja je cijev hladna voda a koja je
topla.MoŸda je samo krivo montirao plavi i crveni o-ring.
Nekako mi se èini da bi sig. ventil trebao biti na izlazu vruæe vode,
jer ako poraste tlak usljed pregrijavanja bojlera, tu æe izaæi
vruæa voda/vodena para, koja se skuplja pri vrhu bojlera ?
Sigurnosni ventil montira se na dovod hladne vode.
Ima tri funkcije:
-(nadpritisak) kad se u bojleru zbog zagrijavanja vode poveæa pritisak,
propusti vi¹ak vode natrag u cijev za dovod hladne vode
-(nepovratni ventil) ako npr. pukne dovodna cijev u bojler, ne dozvoljava
istjecanje vode iz bojlera i na taj naèin ¹titi grijaè
-(Prekomjerni pritisak) Kod eventualnog zatajenja oba termostata ispu¹ta
vi¹ak vode nastao pregrijavanjem na rupicu ispod "crvenog dugmeta"
tomislav
2006-04-03 19:14:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by jozef
To je i meni nekako èudno, ja zapravo nisam montirao taj bojler (tad bih
se i bolje informirao prije instalacije), veæ meni neki nepoznati
"majstor",
koji je radio za nekog treæeg... i ja sam sada to dobio u "nasljeðe",
takvo kakvo jest.
Ovako je spojeno: Bojler ima dvije cijevi, jedna ima plavi o-ring,
druga crveni o-ring. Pretpostavljam da je ta sa crvenm za izlaz tople
vode,
i na konèarevim bojlerima, to je desna cijev. Meni je na tu cijev montiran
sigurnosni ventli, dakle kao "mali T" komadiæ sa crvenom toèkicom.
znaèi li da je to sve krivo majstor smontirao ??
Probaj pustiti toplu vodu, pa provjeri koja je cijev hladna voda a koja je
topla.MoŸda je samo krivo montirao plavi i crveni o-ring.
Nekako mi se èini da bi sig. ventil trebao biti na izlazu vruæe vode,
jer ako poraste tlak usljed pregrijavanja bojlera, tu æe izaæi
vruæa voda/vodena para, koja se skuplja pri vrhu bojlera ?
Sigurnosni ventil montira se na dovod hladne vode.
-(nadpritisak) kad se u bojleru zbog zagrijavanja vode poveæa pritisak,
propusti vi¹ak vode natrag u cijev za dovod hladne vode
-(nepovratni ventil) ako npr. pukne dovodna cijev u bojler, ne dozvoljava
istjecanje vode iz bojlera i na taj naèin ¹titi grijaè
-(Prekomjerni pritisak) Kod eventualnog zatajenja oba termostata ispu¹ta
vi¹ak vode nastao pregrijavanjem na rupicu ispod "crvenog dugmeta"
-(nadpritisak) kad se u bojleru zbog zagrijavanja vode poveæa pritisak,
propusti vi¹ak vode natrag u cijev za dovod hladne vode
Upravo to treba sprijeèiti.I sam si napisao da je on nepovratni ventil,dakle
propu¹ta vodu u bojler,a nikako natrag.
Recimo da je baŸdaren da procuri na odu¹ak pri 8 bara(Unitasov ventil),a
voda u vodovodu rijetko prelazi 3-4 bara.U sluèaju da on ne postoji vrela
voda ili para se vraæa natrag u cjevovod i probija na najslabijem mjestu npr
plastièna cijev od vodokotliæa.Taj se sluèaj dogodio i to ne u istom
stanu,veæ u susjednom.

-(nepovratni ventil) ako npr. pukne dovodna cijev u bojler, ne dozvoljava
istjecanje vode iz bojlera i na taj naèin ¹titi grijaè

Ako ti pukne ta cijev,grijaè ti je najmanja briga :)
Post by jozef
-(Prekomjerni pritisak) Kod eventualnog zatajenja oba termostata ispu¹ta
vi¹ak vode nastao pregrijavanjem na rupicu ispod "crvenog dugmeta"
Tako je ,mora rastlaèiti bojler da ovaj ne bi eksplodirao.
Sinisa Platz
2006-04-04 20:13:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by tomislav
Post by Sinisa Platz
-(nadpritisak) kad se u bojleru zbog zagrijavanja vode poveæa pritisak,
propusti vi¹ak vode natrag u cijev za dovod hladne vode
Upravo to treba sprijeèiti.I sam si napisao da je on nepovratni ventil,dakle
propu¹ta vodu u bojler,a nikako natrag.
Recimo da je baŸdaren da procuri na odu¹ak pri 8 bara(Unitasov ventil),a
voda u vodovodu rijetko prelazi 3-4 bara.U sluèaju da on ne postoji vrela
voda ili para se vraæa natrag u cjevovod i probija na najslabijem mjestu npr
plastièna cijev od vodokotliæa.Taj se sluèaj dogodio i to ne u istom
stanu,veæ u susjednom.
Èuj, sviðalo se to tebi ili ne, kad zagrijava¹ vodu, ona poveæava volumen.
Obièan kuhinjski mali bojler kaplje na pipu kad zagrijava vodu.
Dio zagrijane vode u sistemu grijanja, ili hladnjaku auta, prelazi u
expanzionu posudu.
Èuo sam da se to moŸe i\ili mora rje¹avati expanzionom posudom ako ima¹
regulator tlaka\nepovratni ventil na ulazu u stan, ali ne znam ni¹ta
detaljno o tome...
tomislav
2006-04-05 19:00:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by tomislav
Post by tomislav
Post by Sinisa Platz
-(nadpritisak) kad se u bojleru zbog zagrijavanja vode poveæa pritisak,
propusti vi¹ak vode natrag u cijev za dovod hladne vode
Upravo to treba sprijeèiti.I sam si napisao da je on nepovratni
ventil,dakle
Post by tomislav
propu¹ta vodu u bojler,a nikako natrag.
Recimo da je baŸdaren da procuri na odu¹ak pri 8 bara(Unitasov ventil),a
voda u vodovodu rijetko prelazi 3-4 bara.U sluèaju da on ne postoji vrela
voda ili para se vraæa natrag u cjevovod i probija na najslabijem mjestu
npr
Post by tomislav
plastièna cijev od vodokotliæa.Taj se sluèaj dogodio i to ne u istom
stanu,veæ u susjednom.
Èuj, sviðalo se to tebi ili ne, kad zagrijava¹ vodu, ona poveæava volumen.
Obièan kuhinjski mali bojler kaplje na pipu kad zagrijava vodu.
Dio zagrijane vode u sistemu grijanja, ili hladnjaku auta, prelazi u
expanzionu posudu.
Èuo sam da se to moŸe i\ili mora rje¹avati expanzionom posudom ako ima¹
regulator tlaka\nepovratni ventil na ulazu u stan, ali ne znam ni¹ta
detaljno o tome...
Ni¹ta drugo nisam ni rekao.Kad tlak poraste preko granice koju tolerira
sigurnosni ventil on procuri.Stvarno se vi¹e nema ¹to Ÿvakati o toj temi.
helex
2006-04-03 19:30:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Sinisa Platz
Sigurnosni ventil montira se na dovod hladne vode.
Ima ih i pet (samo to sada nije bitno). Bitno, a i točno je to da ide na
dovod hladne vode. I to bi bilo to.
--
Č.J\\
Using M2, Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/m2/
jozef
2006-04-12 19:03:09 UTC
Permalink
Raw Message
Eto bio na vikendici i provjerio još jednom,
i vidim, prije sam zeznuo !!!

sigurnosni ventil je na "plavo označenoj cijevi"
tj na ulazu hladne vode ! Prema većini napisa ovdje,
to je OK. Ali taj ventil ne pušta vodu van, dakle ako
čovjek hoće isprazniti bojler, nema drugog načina
nego to odšarafiti, ili između tog ventila i bojlera
staviti T-element sa nekakvom pipom.

Inače, kada se odvoji cijev koja hladnu vodu
dovodi na sigurnosni ventil, tada se od dolje taj
ventil može malo "piknuti" sa šrafcigerom (kao
da raste pritisak na dolaznoj strani), pa se ventil
otvori, i voda izlazi kroz ventil. Može se i
tako stvar isprazniti.


hvala na informacijama,
Jozef
Tomislav
2006-04-12 20:52:41 UTC
Permalink
Raw Message
Eto bio na vikendici i provjerio jo¹ jednom,
i vidim, prije sam zeznuo !!!
sigurnosni ventil je na "plavo oznaèenoj cijevi"
tj na ulazu hladne vode ! Prema veæini napisa ovdje,
to je OK. Ali taj ventil ne pu¹ta vodu van, dakle ako
èovjek hoæe isprazniti bojler, nema drugog naèina
nego to od¹arafiti, ili izmeðu tog ventila i bojlera
staviti T-element sa nekakvom pipom.
Inaèe, kada se odvoji cijev koja hladnu vodu
dovodi na sigurnosni ventil, tada se od dolje taj
ventil moŸe malo "piknuti" sa ¹rafcigerom (kao
da raste pritisak na dolaznoj strani), pa se ventil
otvori, i voda izlazi kroz ventil. MoŸe se i
tako stvar isprazniti.
hvala na informacijama,
Jozef
Upravo tako.Znaæi da ventil funkcionira kao jednosmjerni i to je ok.Jo¹ samo
provjeri da li radi sigurnosni.Odvræi kotaèiæ dok ne procuri.Ako procuri ne
mora¹ ga mjenjati i sve super.
jozef
2006-04-13 09:41:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tomislav
Upravo tako.Znaæi da ventil funkcionira kao jednosmjerni i to je ok.Jo¹ samo
provjeri da li radi sigurnosni.Odvræi kotaèiæ dok ne procuri.Ako procuri ne
mora¹ ga mjenjati i sve super.
Je, kad ga odfræem, on poène pomalo curkati, ali to neæe isprazniti bojler,
trebalo bi tri gladne godine !
Tomica
2006-04-13 11:26:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by jozef
Je, kad ga odfræem, on poène pomalo curkati, ali to neæe isprazniti bojler,
trebalo bi tri gladne godine !
Vidim da se je dosta pisalo o ovom problemu, a ja se relativno kasno
ukljucih.
Ja vec godinama praznim bojler preko sigurnosnog ventila bez odspajanja
cijevi. Za to mi treba izmedu sat i dva vremena, ali svakako ne tri gladne
godine :-)))
Buduci da ne sjedim pokraj bojlera dok curi iz ventila, za to vrijeme mogu
uciniti neke druge korisne stvari (ako se vikendica priprema za zimski
period).
Gdje je trik? Na ventilu ima vijak koji se moze odvrnuti i tada voda pocne
polako curiti, kao kod jozefa. No, tada otvorim dovod tople vode na spini
iznad lavaboa i upusem zrak u cijev od spine u suprotnom smjeru od
protjecanja vode. To je potrebno ponoviti nekoliko puta jer voda iz ventila
krene brze, a onda ubrzo stane. Nakon nekoliko pokusaja stabilizira se
istjecanje vode iz sigurnosnog ventila i stvar sljaka. Vise ne spricam
kupaonicu, ne skidam fleksibilnu cijev i sigurnosni ventil i ne montiram ih
ponovno u proljece. Ja to uspjesno rjesavam vec duze vrijeme na ovaj nacin i
zadovoljan sam kako funkcionira. U slucaju da u jeku sezone moram
popravljati grijac ili ocistiti kamenac, vjerojatno bih posegnuo za brzom
metodom, ali za sezonsko praznjenje bojlera ne skidam fleksibilne cijevi i
sigurnosni ventil.
Pozdrav!
matko
2006-04-13 17:19:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tomica
Gdje je trik? Na ventilu ima vijak koji se moze odvrnuti i tada voda pocne
polako curiti, kao kod jozefa. No, tada otvorim dovod tople vode na spini
iznad lavaboa i upusem zrak u cijev od spine u suprotnom smjeru od
protjecanja vode. To je potrebno ponoviti nekoliko puta jer voda iz ventila
Za doticnu operaciju sam imao PVC cijev uguranu u centralni
odvod vodokotlica ili nesto drugo s odljevom, a s vrhom oko
sigurnosnog ispod rupe na ventilu.

Loading...